I. Základní ustanovení
1. Správcem osobních údajů je v souvislosti se zpracováním osobních údajů o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) Božena Trombly, IČ: 02463121, se sídlem Rejhotice 83, PSČ 788 11, Loučná nad Desnou (dále jen: „správce“).

2. Správce osobních údajů
• adresa: Rejhotice 83, PSČ 788 11, Loučná nad Desnou
• email: trombly@email.cz, telefon: +420 606 123 252
3. Osobními údaji (dále jen “Osobní údaje“) se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
4. Správce nemá jmenovaného pověřence pro správu osobních údajů.

II. Důvod zpracování osobních údajů
1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR. (dále jen “Plnění smlouvy”) – zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů.
2. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.

III. Účel zpracování, kategorie a zdroje osobních údajů
Zákonný důvod: plnění smlouvy
Účel: Vyřízení objednávky nebo odpověď na poptávku zaslanou přes kontaktní formulář
Údaje: Osobní údaje klientů (kontaktní údaje)
Zdroj údajů: Kontaktní formulář, objednávka

IV. Doba uchovávání údajů
1. Správce uchovává osobní údaje
• V případě poptávky osobní údaje obsažené ve formuláři spravujeme pouze za účelem odpovědi nebo vyřízení vašeho dotazu či poptávky /pouze po dobu jednání o uzavření smlouvy/ nejdéle 3 let od vaší poptávky, pokud neudělíte souhlas k dalšímu zpracování.
• V případě objednávky po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů. (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).
2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

V. Další ujednání
1. Máte právo na přístup ke svým osobním údajům.
2. Jste oprávněni kdykoli aktualizovat, opravovat či měnit své osobní údaje, případně omezit zpracování osobních údajů.
3. Můžete vznést námitku proti zpracování osobních údajů.
4. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů.

VI. Podmínky zabezpečení osobních údajů
1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení
osobních údajů.
2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména hesla, antivirový program, zálohování, uzamykání.
3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

VII. Závěrečná ustanovení
1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře nebo poptávky z internetového poptávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
2. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách.